Nasze życie ma cztery cele:…

Mądrość jest morzem płytkim ale…

Jeśli nie spełniam Twoich oczekiwań

Nie można pytać

Przegrana zaczyna się w momencie…

Ten kto zna innych…

Coraz wiecej ludzi …

Człowiek ktory umie żyć….