Jeśli muszę iść na dno…

Zaufanie jest jak zapałka…