Mała iskra

MAŁA ISKRA MOŻE ZAPALIĆ DUŻY LAS, MAŁA MYŚL POBUDZIĆ DO WIELKICH ZMIAN.